หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์ปี 2565) แด่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์ปี 2565) แด่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 01:03:56

วันที่ 18 เมษายน 2565 หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ไทย (สงกรานต์ปี 2565) แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม และ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder36.pdf