หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 Street Basketball hero5 OnTour At Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 Street Basketball hero5 OnTour At Ratchaburi จังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 00:44:35

วันที่ 9 เมษายน 2565 ชมรมทีมบาสเกตบอล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 Street Basketball hero5 OnTour At Ratchaburi ประเภททีมชาย อายุไม่เกิน 23 ปี ณ โรงยิมยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี

Binder34.pdf