หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 00:37:16

วันที่ 8 เมษายน 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


Binder33.pdf