หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-17 00:29:42

บรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 นำทีมโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder32.pdf