หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-05-16 15:34:00

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และวางแนวทางความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ทั้งกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการและกลุ่มแรงงานใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาต่อไป

Binder2.pdf