หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอล แก่นักศึกษา โดยร่วมกับชมรมบาสเกตบอล
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอล แก่นักศึกษา โดยร่วมกับชมรมบาสเกตบอล

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:27:55

วันที่ 14 มีนาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอล แก่นักศึกษา โดยร่วมกับชมรมบาสเกตบอล จัดสนามกีฬาให้นักศึกษาฝึกซ้อมบาสเกตบอลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ณ จังหวัดราชบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Binder27.pdf