หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:35:29

วันที่ 4 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำทีมโดย ผศ.(พิเศษ) บุณยาพร ภู่ทอง และอาจารย์ ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ เดินหน้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร จังหวัดปทุมธานี


Binder13.pdf