หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:33:52

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ให้กับ วิทยาลัยอาชีพบางแก้วฟ้า และ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom

Binder12.pdf