หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 20:30:13

วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

Binder10_compressed.pdf