หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ประจำปี 2565
การประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:16:05

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายในการประชุมสโมสรนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 3

Binder12.pdf