หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:15:08

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำทีม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet

Binder11.pdf