หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “เรียนฟรี มีงานทำ”
ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “เรียนฟรี มีงานทำ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:14:02

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ร่วมกับ คุณวรษา เจริญทวีโชค ตัวแทนจาก บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี “เรียนฟรี มีงานทำ” ให้แก่ นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder8.pdf