หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การหารือความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พร้อมหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมกลุ่มโลจิสติกส์
การหารือความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พร้อมหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมกลุ่มโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-04-10 21:13:07

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คุณศิริธร เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เและทีมงาน เข้าพบอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ พร้อมหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมกลุ่มโลจิสติกส์ให้มีระดับที่สูงขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

Binder7.pdf