หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-10 17:08:08

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ นำทีมโดย ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ และ อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

3.pdf