หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-10 17:00:46

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ นำโดย อาจารย์ปิยะอร ศรีวรรณุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร


2.pdf