หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:50:23

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

35.pdf