หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:49:10

ภาพบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ห้องวิมานทิพย์  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

34.pdf