หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:47:55

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นักศึกษา jiyeong Kim และ Gyeongmin Kim นักศึกษาจาก Korea Aerospace University ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ร่วมกับ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมอาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จ.สมุทรสาคร

33.pdf