หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:46:44

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

32.pdf