หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Korea Aerospace University ประเทศเกาหลีใต้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Korea Aerospace University ประเทศเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:45:26

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ให้การต้อนรับ jiyeong Kim และ Gyeongmin Kim นักศึกษาจาก Korea Aerospace University  ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

31.pdf