หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:44:05

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 8/2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ และผู้บริหารวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1 และในรูปแบบออนไลน์

29.pdf