หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:43:02

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564 ร่วมกับอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

28.pdf