หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา 2565
การประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:41:42

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมแนวทางการรับสมัครนักศึกษา 2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


26.pdf