หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:37:37

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ โดยทีมกิจการนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ณ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

24.pdf