หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:39:32

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ โดยทีมกิจการนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนอาจารย์จากแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี และอาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

23.pdf