ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา
รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา-เอกสาร.pdf ...
2022-06-22 10:04:21
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent หลักสูตรที ...
2022-06-12 17:08:26
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอ ...
2022-06-12 16:48:48
การประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Logistics and Supply Chain 2022 : CLS2022)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร ...
2022-06-12 16:53:14
กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม อาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันที่โลกเปลี่ยน”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จั ...
2022-06-12 17:18:32
การหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าทำงาน ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ ...
2022-06-12 17:23:16
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูม ...
2022-06-12 17:33:59