ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
เริ่มแล้ว กับกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM
เริ่มแล้ว กับกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ ...
2023-12-11 22:32:42
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่...รั้วแดงกำแพงวัง... ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล รุ่น 47
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่...รั้วแดงกำแพงวัง... ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรทางไกล ...
2023-12-11 22:07:13
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพล ...
2023-12-11 22:19:57
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี ... ใครอยากได้ อยากมี ต้องสมัครเรียน "โลจิส ...
2023-12-11 17:22:56
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2 ...
2023-12-11 21:15:47
ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-12-11 21:11:59
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สา ...
2023-12-11 20:28:52