ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2567วันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่ว ...
2024-02-12 10:55:37
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา  สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ระดับปริญญาตรี วิทย ...
2024-02-12 14:14:08
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คร ...
2024-02-12 10:58:28
วันที่ 22 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงรุก ให้กับโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 22 ‎มกราคม ‎2567 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2024-02-12 11:08:57