ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการ ...
2021-02-18 12:33:57
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแผนการเรียน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดประชุมอาจารย์ประจำแขนงวิชาเพื่อหารือเกี่ยวกับการป ...
2021-02-17 14:43:11
ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพ ...
2021-02-17 14:09:34
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัย โลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า ผศ.ดร.คมสัน โสมณว ...
2021-02-17 16:11:03