ผลการค้นหา : ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-09-12 16:41:46
ฝึกซ้อม,...พร้อมแข่งขัน ในกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม (Brass Birmingham Game)
ฝึกซ้อม,...พร้อมแข่งขัน ในกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม (Brass Birmingham Game) นักศึกษาวิทยาลัย ...
2023-09-12 15:58:53
เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย คุณวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ ตำแหน่ง ...
2023-09-12 16:32:22
พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023
ภาพเรียกน้ำย่อย พาชมเบื้องหลังการถ่ายภาพโปรโมท กิจกรรม Ambassador 2023 ปีนี้มาใน Concept : EMPO ...
2023-09-12 14:52:48
เตรียมความพร้อมก่อนการประกวด....ของน้อง ๆ Ambassador 2023
เตรียมความพร้อมก่อนการประกวด....ของน้อง ๆ Ambassador 2023 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิ ...
2023-09-12 16:27:28
รอการกลับมาของ ตลาดโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3
รอการกลับมาของ ตลาดโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3 ตลาดโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 ทำไว้ดีมากๆ ใน Concept : ARE U GH ...
2023-09-12 13:42:54
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ "พิธีไหว้ครู"
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว  สำหรับ "พิธีไหว้ครู".....พิธีน้อมรำลึก พระคุณครู ผู้ให้ ...
2023-09-12 13:53:25