หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการ วิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสมรรถภาพ (โครงการการ์ดพลัง Power Card Project)
โครงการวิจัยพัฒนาทุนมนุษย์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ อย่างเปี่ยมสม ...
2019-04-09 09:34:18
ข่าวย้อนหลัง