หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-07.jpgBinder2.pdf ...
2021-02-16 15:07:02
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter course cls.pdf ...
2021-05-13 20:59:48
แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-05.jpg ...
2021-02-16 15:10:53
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-06.jpg ...
2021-02-16 15:12:49
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-08.jpgposter-01.jpgposter-02.jpg ...
2021-02-16 15:14:18
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-04.jpgBinder2.pdfBinder1.pdf ...
2021-02-16 15:16:29
“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก
“ก้านกล้วยกันกระแทก” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติก ผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา คว้าอีกราง ...
2021-10-14 21:37:41
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ พูดคุยให้คำแนะนำนักศึกษาใหม่ 2565
วันที่ 26 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณา ...
2021-10-14 21:36:27
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธานการประช ...
2021-10-14 21:34:38
ข่าวย้อนหลัง