หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมคลิก-การจัดการโลจิสติกส์.pdf-การจัด ...
2021-03-30 09:47:21
เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับ 1)
ประกาศ!!!เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และบุคคลที่สนใจ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ...
2021-03-18 14:44:12
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-07.jpgBinder2.pdf ...
2021-02-16 15:07:02
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter course cls-03.jpg ...
2021-02-16 15:08:39
แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-05.jpg ...
2021-02-16 15:10:53
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-06.jpg ...
2021-02-16 15:12:49
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-08.jpgposter-01.jpgposter-02.jpg ...
2021-02-16 15:14:18
ข่าวย้อนหลัง