หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565คลิก1-LOG.pdf2-MRT.pdf3-TOM.pdf4-ACM.pdf5-LOB.pdf ...
2022-12-28 10:14:02
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง.pdf ...
2022-12-28 10:14:10
ตารางสอบปลายภาค 1/2565
คลิก ตารางสอบปลายภาค 1-2565.pdf ...
2022-11-18 15:07:04
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ ...
2022-11-17 12:45:38
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 7 พย 65 , 9 พย 65
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 7 พย 65 , 9 พย 65สถานที่สอบ ห้องคอมฯ Double A อาคาร 1 ชั้น 2  วิทยา ...
2022-11-17 12:44:58
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการสังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และ ...
2022-11-17 12:46:00
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565ประกาศจากงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง การสอบกลางภาค ...
2022-09-16 13:46:29
ข่าวย้อนหลัง