หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อไปนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
-ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อไปนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562.PDF ...
2019-07-08 14:18:11
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา(นักศึกษาภาคพิเศษ รอบ2) ปี 2562 และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ศูนย์ชลบุรี
-กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษา ปี 2562 ศูนย์ชลบุรี.pdf-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปี 2562.pdf ...
2019-06-27 11:46:59
รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ
***คลิกที่รูป vdo แนะนำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านโซเชียล ...
2021-02-16 15:18:25
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ1) สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า (WHO.pdf)2) ...
2019-06-27 11:46:50
ตารางสอบกลางภาค 3/2561 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562
ตารางสอบกลางภาค 3/2561  ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562-กลุ่มวิชา ACM.pdf-กลุ ...
2019-06-27 11:47:08
ประกาศผลสอบ (ภาคความรู้)สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง ระดับ 1
ประกาศผลสอบ (ภาคความรู้)สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่ง ระดับ 1หมายเหตุ : ใหันักศึกษามาสอบภาคปฏิบัติ  ...
2019-06-10 10:46:33
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 2) ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า (เฉพาะกลุ่มแรก ที่สอบ 6 มิ.ย.62)
ประกาศผลสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 1) สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง  2) ผู้ปฏิบัติการคลังสิ ...
2019-06-10 10:46:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว. รอบ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๒
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว. รอบ๒ ปีการศึกษ ...
2019-06-10 10:46:59
ข่าวย้อนหลัง