หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565
ประกาศ ตารางสอบกลางภาค 1/2565ประกาศจากงานวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เรื่อง การสอบกลางภาค ...
2022-09-16 13:46:29
ประกาศ ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565คลิกสาขา1.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf2.สาขาวิชาธุรกิจพาณิช ...
2022-08-15 15:28:17
รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา
 รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา-เอกสาร.pdf ...
2022-08-15 15:28:09
แจ้งตารางเรียนและตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
แจ้งตารางเรียนและตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กำหนดการลงทะบียนที่ reg.ssru.ac.th ...
2022-06-08 09:51:01
ข่าวย้อนหลัง