หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)1.jpg ...
2021-02-16 15:17:55
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup สนใจส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย.61
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup สนใจส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย.61 ...
2018-09-05 09:36:39
รับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ
คลิก สมัคร onlineกำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 24 กค 61 ประกาศรายชื่อ 25 กค 61 สัมภาษณ์ 26 กค 61 และ มอ ...
2018-07-24 15:15:06
ประกาศ เปิดลงทะเบียนสอบ ICT สถานที่สอบ ห้องคอมฯ อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม
ประกาศ เปิดลงทะเบียนสอบ ICT  สถานที่สอบ ห้องคอมฯ อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ จ.นครปฐม-ปิดลงทะเบ ...
2018-05-25 23:11:18
แจ้งนักศึกษาทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 1
แจ้งนักศึกษาทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 พ ...
2018-05-01 09:17:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (ศูนย์ชลบุรี)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (ศูนย์ชลบุรี)โหลดไฟล์-ภาคปกติ.pdf-ภาคพิเศษ ...
2018-05-01 09:09:37
ข่าวปัจจุบัน