หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา / นักวิจัย 1 อัตรา / ช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. - 13 ก.ย.64
  รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา / นักวิจัย 1 อัตรา / ช่างเทคน ...
2021-10-07 16:04:14
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล)
 เปิดตัวแล้ว..!!!  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอ ...
2021-08-11 14:34:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่ ...
2021-07-29 09:30:43
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
"หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สร้างโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงาน ...
2021-06-07 09:38:19
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
"เราสร้างนักโลจิสติกส์ยุคใหม่ !! เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ เชี่ยวช ...
2021-06-07 09:46:02
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
"ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีความท้าทาย เรียนสาขาการจัดการโลจิสต ...
2021-06-07 09:35:14
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
"เรียนการจัดการการขนส่ง สร้างทุนทางปัญญา พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ให้เป็นผู้ที่พร้อมกว่า"&he ...
2021-06-07 09:26:08
อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
“ธุรกิจพาณิชยนาวี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก และการขนส่งสินค้าทางเรือ ...
2021-06-07 09:22:09
อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
“แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศเน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดย ...
2021-06-07 09:12:50
ข่าวปัจจุบัน