หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล)
 เปิดตัวแล้ว..!!!  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอ ...
2021-08-11 14:34:59
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1
-แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1.pdf ...
2021-07-29 09:30:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่ ...
2021-07-29 09:30:43
ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่1/2564 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
คลิก    -แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง.pdf     -แขนงวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทาง ...
2021-07-29 09:29:55
ประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2564
-ประกาศผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2564.pdf ...
2021-07-06 14:29:40
แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 1-2564
แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 1-2564.pdfสรุปจำนวนนักศึกษาถ่ายรูปสำเร็จการศึกษา ภา ...
2021-06-14 15:23:17
ข่าวย้อนหลัง