หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ ERP
-ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs-ในพื้นที่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์-เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศ ...
2021-01-14 13:05:43
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตารางสำหรับอาจารย์
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตารางสำหรับอาจารย์คลิก-หมวดวิชาแกน เลือก บังคับ.pdf-กลุ่มวิชา ...
2020-11-16 17:23:06
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตารางสำหรับแจ้ง นศ.ลงทะเบียน
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 ตารางสำหรับแจ้ง นศ.ลงทะเบียนคลิก-โครงการความร่วมมือ Homepro.pd ...
2020-11-19 11:29:48
เปิดรับสมัครอบรม รุ่น 1
คลิก-ใบสมัครฝึกอบรม.pdfPresentation1.pdfPresentation2.pdfPresentation3.png ...
2021-01-14 13:07:07
ประกาศ ห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ : 1 ปีการศึกษา : 2563
ตารางสอบ คลิก-กลุ่มวิชา ACM.pdf-กลุ่มวิชา CLS.pdf-กลุ่มวิชา LOG .pdf-กลุ่มวิชา MRT.pdf-กลุ่มวิช ...
2020-11-16 17:24:16
ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
คลิก    -คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf    -หนังสือมอบอำนาจ.pdfคลิก  ...
2020-10-28 15:24:33
ข่าวย้อนหลัง