หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์)
-สมัคร Online คลิก-ผลงานนักศึกษา-ดาวน์โหลดใบสมัครภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561.PDF-อัตราค่าธรรมเนียมการศึ ...
2019-02-06 16:13:03
ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกครั้งนี้ แล้วมาดูกันว่าคณะไหนจะได้บุกเบิกการเป็นแชมป์แรกของ ROV BEST OF SALAYA
ขอเชิญนักศึกษา ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม มาเข้าร่วมการแข่งขันในศึกครั้งนี้ แล้วมาดูก ...
2019-02-15 13:31:42
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประกาศ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกลุ่มวิชา ACM.pdfกลุ่มวิชา CLS. ...
2019-02-13 14:20:02
ข่าวย้อนหลัง