หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรม รุ่น 1
คลิก-ใบสมัครฝึกอบรม.pdfPresentation1.pdfPresentation2.pdfPresentation3.png ...
2020-10-21 15:10:14
ประกาศ ห้องสอบ ภาคการศึกษาที่ : 1 ปีการศึกษา : 2563
ตารางสอบ คลิก-กลุ่มวิชา ACM.pdf-กลุ่มวิชา CLS.pdf-กลุ่มวิชา LOG .pdf-กลุ่มวิชา MRT.pdf-กลุ่มวิช ...
2020-10-19 11:37:49
ประกาศ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
คลิก    -คำรับรองของผู้ได้รับหนังสือรับรอง.pdf    -หนังสือมอบอำนาจ.pdfคลิก ...
2020-10-16 13:31:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT 9-13 พย 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT 9-13 พย 63 สถานที่สอบ ห้องคอมฯ Double A อาคาร 1 ชั้น 2  วิทยาลั ...
2020-10-16 10:50:24
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดโครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจัดโครงการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศ ...
2020-09-17 15:27:28
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
ประเมินอาจารย์ผู้สอน.pdf ...
2020-10-01 12:36:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Double A อาคาร 1 ชั้น 2
*** หมายเหตุ ในวันสอบให้นักศึกษาทุกคน นำบัตรประชาชน และบัตรนักศึกษาตัวจริงมาด้วยคลิก-ประกาศรายชื่อผู ...
2020-10-01 15:14:51
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563
คลิก    -ประกาศผลการทดสอบ (ขนส่งสินค้าทางถนน).pdf    -ประกาศผลการทดสอบ (คลังสินค ...
2020-09-29 09:09:43
เปิดรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
-ใบสมัคร แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf6.jpg ...
2020-09-29 09:09:55
ข่าวย้อนหลัง