หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ...
2023-11-15 15:59:20
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื ...
2023-11-15 15:51:22
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...
2023-11-15 15:26:36
โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคลินิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยโลจิสต ...
2023-11-15 14:51:22
การประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572
การประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราช ...
2023-11-15 11:44:29
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 9/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน ...
2023-10-15 22:05:02
พบกับ ศูนย์สอบ TOEIC นอกสถานที่ โดย "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"
พบกับ ศูนย์สอบ TOEIC นอกสถานที่ โดย "โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 Cen ...
2023-10-15 21:54:47
ข่าวย้อนหลัง