หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวันที่ 17 พฤศจิ ...
2023-12-11 19:26:52
การประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิก ...
2023-12-11 19:18:15
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาล ...
2023-12-11 19:14:28
การประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก
การประชุมชี้แจงและจัดตารางการเข้าเวรภาคพิเศษ ปริญญาโท และ ปปริญญาเอกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิ ...
2023-12-11 19:08:15
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าส ...
2023-12-11 18:42:02
CLS SSRU X EN-TECH พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี
CLS SSRU X EN-TECHพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์ก ...
2023-12-11 18:13:11
พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI
พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AIเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-12-11 17:37:41
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี
เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ชลบุรี ... ใครอยากได้ อยากมี ต้องสมัครเรียน "โลจิส ...
2023-12-11 17:22:56
ข่าวย้อนหลัง