หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

6 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ บันทึกรายการ เปลี่ยนมุมคิด หัวข้อ: Green Logistics ออกอากาศทาง ทีวีรัฐสภา ช่อง 10
6 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ บันทึกรายการ เปลี่ยนมุมคิด หัวข้อ: Green Logistics อ ...
2024-06-09 10:26:28
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บันทึกรายการ รักเมืองไทย ทาง TNN24 เพื่อโปรโมทกิจกรรมวิทยาลัย
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บันทึกรายการ รักเมืองไทย ทาง TNN24 เ ...
2024-06-09 09:42:31
ข่าวย้อนหลัง