หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดี ...
2021-08-02 20:13:59
การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่ ...
2021-08-02 20:00:03
การประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการลดค่ ...
2021-08-02 19:43:38
การประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ Covid - 19
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดก ...
2021-08-02 19:33:55
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิท ...
2021-08-02 19:30:17
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/64
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2021-08-02 19:12:56
การประชุมบุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2021-08-02 19:04:46
การประชุมผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2021-08-02 18:51:24
การประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบหมายนโยบายผู้บริหารใหม่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และผู้บริหารวิทยา ...
2021-08-02 18:31:22
ข่าวย้อนหลัง