หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบ ...
2022-11-15 02:33:05
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน​ ประจำปี 2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2022-11-15 02:17:32
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
" ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทย ...
2022-11-15 01:47:44
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
" การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ฝ่ายปร ...
2022-11-15 01:39:31
ขอแสดงความยินดี...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหา ...
2022-11-15 01:20:54
ขอแสดงความยินดี...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหา ...
2022-11-15 01:16:34
ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร วิทยาลัยโลจิสต ...
2022-11-15 01:09:29
"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"
"เรียนจริง ปฏิบัติงานได้ กับ Education Service โดย SCG Logistics"พัฒนาทักษะแรงงานด้านโลจิส ...
2022-11-15 01:05:05
ข่าวย้อนหลัง