หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธานการประช ...
2021-10-14 21:34:38
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2021-10-14 21:17:05
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 21:13:36
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 21:12:27
การประชุมการชี้แจงกรอบประเมินผลการปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 21:11:17
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 20:58:18
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุ ...
2021-10-14 20:43:35
การประชุมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2021-10-14 20:10:33
การประชุมการจัดการเรียนการสอน เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประช ...
2021-10-14 18:27:30
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการประชุม ...
2021-10-14 18:24:46
ข่าวย้อนหลัง