หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบ ...
2019-08-29 10:35:40
ข่าวย้อนหลัง