หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนา ...
2023-03-13 10:27:28
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ป ...
2023-03-13 10:22:22
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารประชุมคณะกรร ...
2023-03-13 10:18:16
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2566
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ...
2023-03-13 09:17:56
CLS SSRU X SABINA
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี และ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ ...
2023-02-13 13:45:54
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2565
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัย ปร ...
2023-01-15 10:37:43
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติก ...
2023-01-15 10:09:53
ผู้บริหารนำทีมกิจกรรมแนะแนว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เ ...
2023-01-15 09:13:48
ข่าวย้อนหลัง