หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-09-12 16:41:46
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2566วิทยาลัยโลจิสต ...
2023-09-12 15:19:58
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ...
2023-09-12 15:15:35
CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
CLS SSRU X THISSHOP มุ่งพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์แ ...
2023-09-12 15:01:32
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพ ...
2023-09-12 14:34:57
ขอแสดงความยินดี ...กับผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอแสดงความยินดี ...กับผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไ ...
2023-08-16 16:16:51
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เข้า ...
2023-08-16 13:58:06
การประชุมทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตรา ...
2023-07-11 00:55:08
ข่าวย้อนหลัง