หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมกับ Assoc. Prof. Dr. Mohd Rizaimy Shaharudin; Universiti Teknologi MARA เพื่อหารือแนวทางการทำความร่วมมือ (MOA)
วันที่ 4 มกราคม 2565 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้บริหาร และคณาจา ...
2022-01-10 16:57:31
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมกิจกรรมท ...
2022-01-17 02:01:55
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2564
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประ ...
2022-01-17 01:58:23
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้นรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Korea Aerospace University ประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมผู้บริหารวิท ...
2022-01-17 01:53:21
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิด ...
2022-01-17 01:51:23
การประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการป ...
2022-01-17 01:49:06
การอบรมพัฒนาอาจารย์ ภายใต้โครงการ “การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม”
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานเปิด ...
2021-12-03 11:34:47
ข่าวย้อนหลัง