หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

อบรมบุคลิคภาพสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ
อบรมบุคลิคภาพสู่งานบริการที่มีประสิทธิภาพ วิทยากรบรรยาย โดยอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกา ...
2019-07-05 11:20:01
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ FlexSim Simulation software
อ.สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อแต่งตั้งคณะ ...
2019-07-05 11:19:58
ข่าวย้อนหลัง