หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 256 ...
2023-01-15 11:13:41
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนก ...
2023-01-15 11:10:12
“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พ ...
2023-01-15 10:54:27
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) โดย ...
2023-01-15 10:49:13
หลักสูตรทางไกลหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนานักศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำโ ...
2023-01-15 10:43:24
ลงพื้นที่เรียนรู้จริง กับผู้ประกอบการชั้นนำด้านโลจิสติกส์
อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ นำทีมอาจารย์แล ...
2023-01-15 10:30:02
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง
หลักสูตรการศึกษาทางไกล ลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่องวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโ ...
2023-01-15 10:22:51
สมัครเรียน...เหมือนสมัครงาน กับ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา
สมัครเรียน...เหมือนสมัครงาน กับ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ในงาน  SSRU OPEN HOUSE 2022 กิจกรรมเพียบ ...
2023-01-15 10:15:44
หลักสูตรทางไกลลงพื้นที่แนะแนวต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำท ...
2023-01-15 09:08:26
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา นำโดย ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิ ...
2023-01-15 09:03:03
ข่าวย้อนหลัง