หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลการกุศลสมทบทุนการศึกษา โครงการ “เตะบอลส่งน้องเรียน”
วันที่ 23 เมษายน 2565 บุคลากรชมรมฟุตบอลวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุ ...
2022-05-17 02:18:09
การประชุมสาขาเพื่อติดตามการดำเนินงาน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 22 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จัดประชุมสาขาเพื ...
2022-05-17 02:09:50
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 เมษายน 2565 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณ ...
2022-05-17 02:00:28
นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบิน ครั้งที่ 2
วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.ทมนี สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ได ...
2022-05-17 01:50:12
การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 Street Basketball hero5 OnTour At Ratchaburi จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 เมษายน 2565 ชมรมทีมบาสเกตบอล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข ...
2022-05-17 00:44:35
การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วันที่ 8 เมษายน 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ประชุ ...
2022-05-17 00:37:16
ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
บรรยากาศการสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อเป ...
2022-05-17 00:29:42
การบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยด้านอาชีวศึกษา" โดย อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับเกียรติจากสถาบันกา ...
2022-05-17 00:17:46
ข่าวย้อนหลัง