หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

"U2T" จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย
"U2T" จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย......ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังห ...
2022-08-13 05:57:47
"U2T"จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย
"U2T"จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เปลี่ยนอนาคตคนและชุมชนไทย......ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดก ...
2022-08-13 05:53:51
"หนึ่งใน...คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม"
"หนึ่งใน...คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครปฐม"ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี ...
2022-08-13 05:49:04
"คณบดีนำทีมโลจิสติกส์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี"
"คณบดีนำทีมโลจิสติกส์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี"คณบดีวิทยาลัยฯ นำทีมผู้บริหาร คณาจ ...
2022-08-13 05:44:53
“ กาญจนานุเคราะห์ ” MOU โลจิสติกส์ สวนสุนันทา
“ กาญจนานุเคราะห์ ” MOU โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน กับ โครงการธน ...
2022-08-13 05:30:40
MOU อีกหนึ่งโรงเรียน กับ "ท่าม่วงราษฎร์บำรุง"
MOU อีกหนึ่งโรงเรียน กับ "ท่าม่วงราษฎร์บำรุง"เราร่วมกับ “รร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง&rdquo ...
2022-08-13 05:25:21
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ "Credit Bank" หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ "Credit Bank" หรือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบธนาคารหน่วยกิต&nb ...
2022-08-13 05:20:32
ทำไมเราต้องรู้เรื่อง..." จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "
ทำไมเราต้องรู้เรื่อง..." จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "เราเน้นยํ้าให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคั ...
2022-08-13 04:48:06
ข่าวย้อนหลัง