หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ผลงานผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 20 ราย จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
ผลงานผู้ประกอบการที่มีผลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 20 ราย จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP  ...
2019-09-13 13:04:51
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โครงการความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด จำนวน 3 ค
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โครงการความร่วมมือกับ กลุ่ม ...
2019-09-11 14:34:13
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนอง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนอง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ทา ...
2019-09-02 13:51:24
ข่าวย้อนหลัง