หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

Safety Management System การอบรมพิเศษ โดย TFT - Thai Flight Training
Safety Management System การอบรมพิเศษ โดย TFT - Thai Flight Trainingวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ...
2023-05-15 16:24:11
ปั้นไปรษณีย์ไทย ให้มากกว่าการขนส่ง กิจกรรมดี ๆ ท้าทายชาว Gen Z
ปั้นไปรษณีย์ไทย ให้มากกว่าการขนส่ง กิจกรรมดี ๆ ท้าทายชาว Gen Z  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 อาจา ...
2023-05-15 16:20:27
การนำเสนอรูปแบบการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทีมงานสโมนักศึกษา
นิ้ง นางสาวฐิติยา คงกระพันธ์ นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมงาน เข้าพบ ผศ.ดร. ...
2023-05-15 16:16:26
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) นำ ...
2023-05-15 16:07:27
การแข่งขัน Food Chain Thailand Championship ประเภทอุดมศึกษา ในงาน HUB-B FAIR 2023 : The 3 rd Episode
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Food C ...
2023-05-15 16:03:01
กิจกรรมไลฟ์สดให้ความรู้กับน้อง ๆ DEK 66 ในหัวข้อ แนวโน้มโลจิสติกส์ไทยในอนาคต
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย จัดกิจกรรมไลฟ์สดให้ความรู้กับน้อง ...
2023-05-15 15:48:28
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 2022
วันไหล โลจิสติกส์ กิจกรรม live ของเหล่า CLS Ambassador 202น้องนิสา นางสาวนิสามณี ก้านแก้ว  MISS ...
2023-05-15 15:39:29
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)
การอบรมการใช้โปรแกรมพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (E-Customs)วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพ ...
2023-05-15 15:35:26
ข่าวย้อนหลัง