หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ ...
2021-01-20 10:05:48
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างม ...
2021-01-19 13:32:49
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้มอบหมายให้ อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รั ...
2021-01-18 11:17:55
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมสาชา ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประชุมสาชา ครั้งที่ 2/2563 1) แผนการเรียนนักศึกษา ...
2021-01-18 11:02:46
ข่าวย้อนหลัง