หน้าหลัก > กิจกรรม > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน > การจัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1
การจัดประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ เพื่อพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
31 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61

หลักการและเหตุผล

กำหนดการเปิดรับบทความ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ

เงื่อนไขการส่งผลงาน

การส่งบทความและโปสเตอร์

แบบฟอร์มงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ดาวน์โหลด template

ติดต่อผู้ประสานงาน