หน้าหลัก > ประกาศ > ใบสมัคร > ใบสมัครป.ตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน
ใบสมัครป.ตรี บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-05-01 15:08:53

สมัคร Online คลิก

กำหนดการ รับสมัคร ถึง 31 มีนาคม 2562(23.00น) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  2  เมษายน  2562 

สอบสัมภาษณ์ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ที่บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่96/27 หมู่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 (นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,ใบเกรด,รูปถ่าย มาในวันสัมภาษณ์ด้วย)