หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-05-07 13:57:03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย และหารือการปฏิบัติงานสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้การบริหารการจัดซื้อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดนครปฐม ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และขอคำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาจัดซื้อ สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัย

Binder1.pdf