ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565คลิก1-LOG.pdf2-MRT.pdf3-TOM.pdf4-ACM.pdf5-LOB.pdf ...
2022-11-21 09:55:56
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง.pdf ...
2022-11-17 12:48:25
การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
"ทุกคนต้องรู้จัก สวนสุนันทา" กับการพลิกโฉมรูปแบบการประชาสัมพันธ์หนึ่งในนโยบายสำคัญของการปร ...
2022-11-15 02:54:19
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปัจฉิ ...
2022-11-15 02:29:22
JOB FAIR CLS SSRU 2022
JOB FAIR CLS SSRU 2022 กิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาได้ค้นหางานที่ใช่ กับบริษัทชั้นนำด้านโ ...
2022-11-15 02:38:38
การหารือการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมคณาจารย์ เข้าพบ ...
2022-11-15 02:33:05