ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2563
คลิก    -ประกาศผลการทดสอบ (ขนส่งสินค้าทางถนน).pdf    -ประกาศผลการทดสอบ (คลังสินค ...
2020-09-25 13:49:39
เปิดรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
-ใบสมัคร แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.pdf6.jpg ...
2020-09-22 10:30:51
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิคห้องเย็น
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแปซิฟิคห้องเย็น 7.jpg ...
2020-09-18 11:14:12
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทยงฟงแมชชินนารี
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทยงฟงแมชชินนารี8.jpg ...
2020-09-18 11:15:53
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทไทยรีเฟอร์
อาจารย์ จัตตุรงค์ เพลินหัด เข้าเยี่ยมและส่งนักศึกษาฝึกงาน บริษัทไทยรีเฟอร์5.jpg ...
2020-09-18 11:17:06