ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 30-31 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 (เช็คความถูกต้องของรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล)สถาน ...
2023-03-27 16:20:01
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี 2566
-ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี 2566.pdf ...
2023-03-28 13:50:09
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารประชุมคณะกรร ...
2023-03-13 10:18:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2566
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ป ...
2023-03-13 10:22:22
การประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดและลงนา ...
2023-03-13 10:27:28