ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ป.ตรี (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ
-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย-โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง-โครงการค ...
2023-09-26 09:24:18
ตารางสอบปลายภาค 1/2566
-ตารางสอบปลายภาค 1-2566.pdf ...
2023-09-20 11:19:18
การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา .ตรี และ ป.โท ที่สาธารณรัฐเบลารุส
-การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา .ตรี และ ป.โท ที่สาธารณรัฐเบลารุส ...
2023-09-20 14:32:18
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Inteluck
-ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Inteluck ...
2023-09-19 13:23:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2567
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2567 ...
2023-09-26 09:15:11
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเช ...
2023-09-12 16:41:46
เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย
เรียนจริง ทำจริง รู้จริง ....กับผู้เชี่ยวชาญบริษัทชั้นนำของประเทศไทย คุณวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ ตำแหน่ง ...
2023-09-12 16:32:22