ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี กับคุณจรีพร จารุกรสกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหา ...
2023-04-10 09:46:13
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี 2566 (รับตรง Quota)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา.pdf ...
2023-06-01 11:32:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2566
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 7 .pdf ...
2023-05-16 08:56:31
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdf ...
2023-06-01 11:33:30
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 30-31 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อสอบ ICT วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 (เช็คความถูกต้องของรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล)สถาน ...
2023-04-04 14:59:42
ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบโควต้ารับตรง
ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบโควต้ ...
2023-04-10 16:35:17