ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ ...
2021-01-20 10:05:48
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยมีคุณกานต ...
2021-01-18 08:48:39
อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/64
อาจารย์ ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้ ...
2021-01-18 08:52:37
สวัสดีปีใหม่ 2564 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันค ...
2021-01-13 17:46:39
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยงบรายได้
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเน ...
2021-01-12 10:54:44