ผลการค้นหา : ข่าวคณบดี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมสักการะบูชาสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนก ...
2023-01-15 11:10:12
Real world Problem based learning
Real world Problem based learningThe university's core strategy adjustment focuses on students&# ...
2023-01-03 15:40:02
New Life From The Deep South
New Life From The Deep SouthStatement of the problemsFor many years, violence from the conflict in t ...
2023-01-02 18:43:50
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีท ...
2022-01-17 02:35:08
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 12/2565
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัย ปร ...
2023-01-15 10:37:43
สมัครเรียน...เหมือนสมัครงาน กับ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา
สมัครเรียน...เหมือนสมัครงาน กับ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ในงาน  SSRU OPEN HOUSE 2022 กิจกรรมเพียบ ...
2023-01-15 10:15:44
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติก ...
2023-01-15 10:09:53
การประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปี ...
2023-01-15 08:52:08
CLS SSRU X ThaiNamthip
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ และ ดร.ศศิวิมล ว่องวิ ...
2023-01-15 08:47:18