หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้วยระบบ ERP
-ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs-ในพื้นที่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์-เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศ ...
2021-01-14 13:05:43
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลายสาขาทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลายสาขาทั้งหลักสูตรนานาชาต ...
2020-01-06 10:27:12
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี- จบม.6- จบปวส.- จบปวช.- เกรดเฉลี่ย ...
2020-05-28 11:59:04
สวัสดีปีใหม่ 2564 และหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม MOU กับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์และ ...
2021-01-20 10:05:48
ข่าวย้อนหลัง