หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565คลิก1-LOG.pdf2-MRT.pdf3-TOM.pdf4-ACM.pdf5-LOB.pdf ...
2022-11-21 09:55:56
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบปลายภาคย้อนหลัง.pdf ...
2022-11-17 12:48:25
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
-สมัคร Online คลิก !!!-รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาทางไกล#หลักสูตรปริญญาตรี ...
2022-01-19 11:10:07
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-07.jpgBinder2.pdf ...
2022-04-07 10:31:53
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตร ...
2022-11-16 16:06:03
แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-05.jpg ...
2022-04-07 10:32:42
แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-06.jpg ...
2022-04-07 10:33:32
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร-โครงสร้างหลักสูตรposter-08.jpgposter-01.jpgposter-02 ...
2022-04-07 12:30:05
ข่าวย้อนหลัง