หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา / นักวิจัย 1 อัตรา / ช่างเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. - 13 ก.ย.64
  รับสมัคร อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 1 อัตรา / นักวิจัย 1 อัตรา / ช่างเทคน ...
2021-10-07 16:04:14
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล)
 เปิดตัวแล้ว..!!!  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ฯ (ระบบการศึกษาทางไกล) รุ่นที่ 1 เริ่มเรียนอ ...
2021-08-11 14:34:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา (ระดับปริญญาตรี) (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564ประกาศรายชื่ ...
2021-07-29 09:30:43
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
"หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สร้างโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงาน ...
2021-06-07 09:38:19
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
"เราสร้างนักโลจิสติกส์ยุคใหม่ !! เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ เชี่ยวช ...
2021-06-07 09:46:02
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
"ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีความท้าทาย เรียนสาขาการจัดการโลจิสต ...
2021-06-07 09:35:14
ข่าวปัจจุบัน