หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

เริ่มแล้ว กับกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM
เริ่มแล้ว กับกิจกรรม ACM CUP ครั้งที่ 2 กิจกรรมกระชับมิตรพี่น้องชาว ACM วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ ...
2023-12-11 22:32:42
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2 ...
2023-12-11 21:15:47
CLS SSRU X ATP ร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
CLS SSRU X ATPร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศ ...
2023-12-11 20:53:39
การประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2566
การประชุมชี้แจงตารางสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ภาคพิเศษ ปีการ ...
2023-12-11 19:58:23
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา
CLS SSRU X HOMEPRO ผลักดันอย่างต่อเนื่องกับโครงการทุนทวิภาคี ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวันที่ 17 พฤศจิ ...
2023-12-11 19:26:52
ข่าวย้อนหลัง