หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำเสนอแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอน ...
2021-04-12 04:56:36
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2564
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทย ...
2021-04-12 04:50:44
กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2564
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยา ...
2021-04-12 04:48:58
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการ ...
2021-04-12 04:33:50
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า อ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบกระเช้า  อ.ดร.ฉัตรรัตน์ ...
2021-03-08 00:30:43
ข่าวย้อนหลัง