หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี
ข่าวคณบดี

คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ
คุณทศพล เอื้อมงคลานนท์ ตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด  เข้ามอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่แด่ อาจารย ...
2021-01-18 11:49:02
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยงบรายได้
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเน ...
2021-01-12 10:54:44
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธานการประชุม ...
2021-01-08 16:49:30
คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
คณาจารย์ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์แ ...
2021-01-07 10:31:17
ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ
วันที่ 4 มกราคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นประธานการประชุม ...
2021-01-05 11:16:30
ข่าวย้อนหลัง