หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ วิท ...
2023-03-13 10:31:30
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางไกล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ศรีศรินทร์ นรเศรษฐโสภณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ...
2023-03-13 09:51:48
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบท ...
2023-03-13 09:47:16
" DHL จับมือ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "
" DHL จับมือ โลจิสติกส์ สวนสุนันทา "ตอกย้ำความร่วมมือ การพัฒนาบริการด้านการจัดการโลจิสติกส ...
2023-03-13 09:42:17
กิจกรรม “ชวนน้องมารีวิว กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา” รีวิวยังไงให้โดนจิตโดนใจ
ปิดจบอย่างสวยงามกับการท้าทายความสามารถ และปลุกความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ ในกิจกรรม “ชวนน้องมาร ...
2023-03-13 09:36:20
“SSRU MUSIC PARK”
ทั้งชอป ทั้งกิน พร้อมฟินเสียงเพลงกับ “SSRU MUSIC PARK”ภาพบรรยากาศกิจกรรมดี ๆ “SSRU ...
2023-03-13 09:28:06
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลง ...
2023-03-13 09:23:44
การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศเกาหลีใต้
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำเสนองานวิจัย ณ ป ...
2023-02-13 14:53:08
โครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึ ...
2023-02-13 14:42:35
LOB เข้าร่วมงานนิทรรศการวิชาการ และเวทีศักยภาพผู้เรียน “Ben 2 Academic Fair 2022 Integration and Innovation”
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ (LOB) นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ หัวหน้ ...
2023-02-13 14:37:43
ข่าวย้อนหลัง