หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สายสนับสนุนวิชาการ)
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 (สา ...
2023-12-11 20:21:49
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2566
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2566เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ...
2023-12-11 20:16:17
SSRU OPEN HOUSE 2023 "อนาคตคุณ อยู่ที่เรา"
SSRU OPEN HOUSE 2023 "อนาคตคุณ อยู่ที่เรา"วันที่ 22 พฤจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์แ ...
2023-12-11 20:07:34
SSRU OPEN HOUSE 2023 "อนาคตคุณ อยู่ที่เรา"
SSRU OPEN HOUSE 2023 "อนาคตคุณ อยู่ที่เรา"วันที่ 21 พฤจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์แ ...
2023-12-11 19:50:06
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ชวนเปิดบ้าน กับกิจกรรม LIVE สด ใน CONCEPT วันลอยกระทง
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ชวนเปิดบ้าน กับกิจกรรม LIVE สด ใน CONCEPT วันลอยกระทง เมื่อวันที่ 17 พฤศจ ...
2023-12-11 19:42:52
การประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา
การประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกาย ...
2023-12-11 19:22:40
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยร ...
2023-12-11 19:01:50
CLS SSRU X ATP ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
CLS SSRU X ATP  ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที ...
2023-12-11 18:50:56
พิธีสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี
พิธีสักการะและวางพานพุ่มสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ...
2023-12-11 18:46:42
ข่าวย้อนหลัง