หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมเกมส์กลยุทธ์ธุรกิจ GEO Business Game Competition 2021 เพื่อเพ ...
2021-03-22 02:46:35
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำทีมโดย อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว ...
2021-03-22 02:40:21
แนะแนวการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
อาจารย์อัมพิกา เล่าประวัติชัย และอาจารย์พรพรรณา เล่าประวัติชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดกา ...
2021-04-12 04:20:20
ลงพื้นที่แนะแนว และรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ ...
2021-04-12 04:17:59
โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต ...
2021-04-12 04:16:17
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดยคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลง ...
2021-04-12 04:14:20
อบรมโครงการพัฒนาวารสารสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ บรรณาธิการวารสารวิทยาล ...
2021-04-12 04:12:15
เข้าพบคุณคทา วีณิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ อาจารย์วทัญญู ชูภักตร์ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการการขน ...
2021-04-12 04:10:35
ข่าวย้อนหลัง