หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด ณ ชุมชนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทีมผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูม ...
2022-06-12 17:33:59
กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม อาชีพด้านโลจิสติกส์ ในวันที่โลกเปลี่ยน”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ จั ...
2022-06-12 17:18:32
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent
ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ การเรียนการสอนในหลักสูตร GLX Talent - Global Logistics Expert Talent หลักสูตรที ...
2022-06-12 17:08:26
การอบรมการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าวัตถุดิบอันตราย และการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จัดอบรมการปฏิบัติ ...
2022-06-12 17:04:04
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากผลงานประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรจากผ ...
2022-06-12 16:59:36
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอ ...
2022-06-12 16:48:48
กิจกรรม Live สด พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน กับการรับสมัคร รอบ 4 (Direct Admission)
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Live สด พูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียน กับการรับสมัคร รอบ 4 (Direct Admission) สำ ...
2022-06-12 16:36:38
การประชุมคณะอนุกรรมการงานวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการง ...
2022-06-12 16:30:11
ข่าวย้อนหลัง