หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

“น้องๆ ศรีบุณยานนท์ขอโชว์ศักยภาพ ในรายวิชาการขายของออนไลน์”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในรายวิชาก ...
2023-07-10 23:21:54
เต้นต่อ ไม่รอแล้วนะ !!!
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ CLS SSRU ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ประ ...
2023-07-10 23:15:50
"บายศรีสู่ขวัญลูกพระนาง ประจำปี 2566"
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมทีมผู ...
2023-07-10 23:11:22
“เล่นใหญ่ !! จัดเต็ม !!! กิจกรรมปฐมนิเทศ CLS SSRU 2023”
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี กล่าวต้อนร ...
2023-07-10 23:07:03
“แก้วเจ้าจอมช่อใหม่ 66 เข้าร่วมพิธีน้อมถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมด้วยน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีก ...
2023-07-10 23:01:47
“จาก "นักเรียน" สู่.... "นักศึกษา"
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศ ...
2023-07-10 22:51:36
“โชว์สเต็ป...เด็กโลจิสติกส์”
“โชว์สเต็ป...เด็กโลจิสติกส์”เจอกันวันแรกก็โชว์สเต็ปกันไม่มียั้งทั้งพี่ทั้งน้อง ในกิจกรรม ...
2023-07-10 22:47:29
ปฐมนิเทศ 2023 SMART UNIVERSITY Suan Sunandha Rajabhat University, Nakhon Pathom Campus
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติ ...
2023-07-10 22:42:43
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพในวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมาย อาจารย์ ดร.ศ ...
2023-07-10 22:37:16
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  นำทีมผู้บริหาร ...
2023-07-10 22:30:53
ข่าวปัจจุบัน